Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές - Σχολικές Μονάδες Νέας Σμύρνης

Με το υπ’αρ. Β’759/6 Μαΐου 2011 Φ.Ε.Κ. και σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης των ΟΤΑ «Καλλικράτης», δημιουργήθηκαν στο Δήμο Ν. Σμύρνης δύο (2) νέες Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές με τη συγχώνευση των εικοσιένα (21) Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών που προϋπήρχαν.