Κοινωνική Πολιτική

Η Κοινωνική Πολιτική στη Νέα Σμύρνη


Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του κράτους.

Ο ρόλος των δήμων ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με «τοπικό» χαρακτήρα αναδείχθηκε ως κεντρικός, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στον Δήμο Νέας Σμύρνης η Κοινωνική Πολιτική ασκείται από:
•    Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
•    Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
•    Την Εθνική Στέγη ΝΠΔΔ

Η κοινωνική πολιτική δεν χαρίζεται,  χτίζεται σε σταθερές πολιτικές και  κοινωνικές δομές.

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ