ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Στη Νέα Σμύρνη, σήμερα Δευτέρα 26/3/2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14) πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση των κάτωθι υποψηφίων, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4691/τ.Β΄/2017 ΦΕΚ, την υπ’ αριθμ. 4775/20-2-2018 Πρόσκληση του Δήμου Νέας Σμύρνης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75668/21-3-2018 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ