1
Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Στοχοθεσία του Δήμου έτους 2019

 

Στοχοθεσία του Δήμου έτους 2019

 ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικού Έτους 2019

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΝΠΔΔ " ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ"

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ " ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΝΠΔΔ " ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ"

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικού Έτους 2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
Προσχεδίο Προϋπολογισμού 2018

 

Έσοδα και τα έξοδα του Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2018 όπως αυτά ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την Απόφαση 344/31-8-17

 

ΕΞΟΔΑΕΣΟΔΑ
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικού Έτους 2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

 

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

 

 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης

 

 
«  Start  Prev 123 Next  End  »

Page 1 of 3
<< Back
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ