Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 2109370281

α. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Δημοτικού Άλσους-Φυτωρίων
β. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου
γ. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων
δ. Γραφείο Κινήσεως
ε. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων
στ. Γραφείο Γραμματείας.

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ